นายสถาพร ศิริภักดี รอง อปค.  ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
จากฐานข้อมูลกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างกรมการปกครอง กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

  • 550828_1
  • 550828_10
  • 550828_2
  • 550828_4
  • 550828_5
  • 550828_6
  • 550828_7
  • 550828_8
  • 550828_9

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142