นายสถาพร ศิริภักดี รอง อปค. ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ
ณ สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555

  • 550902_1_01
  • 550902_1_02
  • 550902_1_03
  • 550902_1_04
  • 550902_1_05
  • 550902_1_06
  • 550902_1_07
  • 550902_1_08
  • 550902_1_09

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142