นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผอ.สน.บท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่
ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ  ณ สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง9)  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555

  • 550902_2_01
  • 550902_2_02
  • 550902_2_03
  • 550902_2_04
  • 550902_2_05
  • 550902_2_06
  • 550902_2_07
  • 550902_2_08

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142