นายชวน  ศิรินันท์พร อปค. นำคณะข้าราชการกรมการปกครอง  วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ          ณ  ลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555

  • 551201_1_01
  • 551201_1_02
  • 551201_1_03
  • 551201_1_04
  • 551201_1_05
  • 551201_1_06
  • 551201_1_07
  • 551201_1_08
  • 551201_1_09

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142