นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ  
โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555    โดยมี
นายชวน  ศิรินันท์พร  อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงาน  และมีนายธวัชชัย  ธรรมรักษ์  ผอ.สน.บท. , นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  
ผชช.บท.  และนายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง  ผอ.สสท.   เข้าร่วมในพิธี  ณ  ห้องประชุม 1  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2555

  • 551201_2_01
  • 551201_2_02
  • 551201_2_03
  • 551201_2_04
  • 551201_2_05
  • 551201_2_06
  • 551201_2_07
  • 551201_2_08
  • 551201_2_09

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142