นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำนักทะเบียนอำเภอดีเด่น
ประจำปี 2555     โดยมี นายธวัชชัย  ธรรมรักษ์  ผอ.สน.บท. กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2555

  • 551201_3_01
  • 551201_3_02
  • 551201_3_03
  • 551201_3_04
  • 551201_3_05
  • 551201_3_06
  • 551201_3_07
  • 551201_3_08
  • 551201_3_09

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142