หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย      เป็นประธานเปิดงานการประชุม  High-level Meeting
on the Improvement of Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific โดยมี  นายสถาพร  ศิริภักดี
รอง อปค.  นายธวัชชัย  ธรรมรักษ์  ผอ.สน.บท., นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผชช.บท.  และนายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง  ผอ.สสท.
เข้าร่วมการประชุม  ณ  องค์การสหประชาชาติ  ถ.ราชดำเนิน กทม.

  • 551210_01
  • 551210_02
  • 551210_03
  • 551210_04
  • 551210_05
  • 551210_06
  • 551210_07
  • 551210_08
  • 551210_09

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142