ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
23 กรกฎาคม 2561
line orange

      นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด
      สำนักบริหารการทะเบียน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล    เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561   และร่วมทำกิจกรรม  เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา ทาสีฟุตบาท
      และทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารกรมการปกครอง (คลอง9)      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
      ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610723

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142