ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
25 กรกฎาคม 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติไทย
      การขอถือสัญชาติไทยตามสามี  และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
      ประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 ณ อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610725

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142