ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
5 สิงหาคม 2561
line orange

      ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
      ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
      การค้ามนุษย์ จำนวน 10 หน่วยงาน โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
      ความมั่นคงของมนุษย์  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561  ณ ศูนย์แสดง
      สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

                                             610805

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142