ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
16 สิงหาคม 2561
line orange

      นายวีนัส สีสุข  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแบบฟอร์ม
เอกสารทางการทะเบียนเป็น 2 ภาษา คือ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักบริหารการทะเบียน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610816

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142