ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
16 สิงหาคม 2561
line orange

      นางสาวบุญยิ่ง ช่างสัจจา นวช.คพ.ชำนาญการ ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ให้การต้อนรับและเป็น
วิทยากรบรรยายการอบรมพัฒนาข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการให้บริการภาครัฐ (Linkage Center)
ให้กับหน่วยงานที่เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 8
อาคารกรมการปกครอง(คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610816

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142