ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
15-17 สิงหาคม 2561
line orange

      นายวีนัส สีสุข  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนเป็นประธานในการเปิดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้า ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้าได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยน
      ความรู้ ประสบการณ์และเป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานศาลเจ้าโดยมีนายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
      กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทลทราวดี จังหวัดนครปฐม

                                             610815

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142