ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
27 สิงหาคม 2561
line orange

      นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
      การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  การขอถือสัญชาติไทยตามสามี  และการขอกลับคืนสัญชาติไทยครั้งที่
      11/2561  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 ณ อาคารกรมการปกครอง
      (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610827

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142