ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
7 กันยายน 2561
line orange

      นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
      วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและ
      การจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง
      (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610907

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142