ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
13 กันยายน 2561
line orange

      ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดสำนักบริหารการทะเบียน  ร่วมทำกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ
      สร้างสุข ฯ : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรทำความสะอาด บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม (คลอง 9)
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610913

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142