ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
3 ตุลาคม 2561
line orange

      นายวิเชียรชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่ง สว. และ
      การเลือกตั้ง สส. โดยมี นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่
      เข้าร่วมประชุม วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน

                                             611003

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142