ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
8 ตุลาคม 2561
line orange

      นายวิเชียรชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครองประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่ง
      สว. และการเลือกตั้ง สส. สำนักบริหารการทะเบียน สำนักบริหารการปกครองท้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน

                                             611008

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142