ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
2 พฤศจิกายน 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องมาตรการลดสำเนา
      เอกสารราชการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลทะเบียนบ้านของ ปค. กับระบบ Biz
      Portal ของ ก.พ.ร. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัท Frontis เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่
      ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น ๒ อาคารกรมการปกครอง (คลอง ๙)
      อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             611102

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142