ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
8 พฤศจิกายน 2561
line orange

      นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระบบประมวลผล
      คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารการทะเบียน
      ภาค 1 - 9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 77 จังหวัด รวม 181 คน ระหว่างวันที่
      8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลสแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

                                 611008

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142