ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
12 พฤศจิกายน 2561
line orange

      นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง      เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรอง
      การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย  ครั้งที่ 13/2561
      เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง  (คลอง 9) อ.ลำลูกกา
      จ.ปทุมธานี

                                             611112

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142