ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
12-14 พฤศจิกายน 2561
line orange

      นายวีนัส สีสุข  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
      ผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
      ฝึกอบรม ชั้น 8 อาคารกรมการปกครอง(คลอง 9) อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี   โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 86 คน
      ประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครอง สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ

                                   611112

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142