ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
28 พฤศจิกายน 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและ
      ปฏิรูประบบราชการแห่งสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติทีดี ในหัวข้อ
     “นวัตกรรมของรัฐบาลไทยและการปรับปรุงความยั่งยืนในการบริการภาครัฐ ด้านงานทะเบียนราษฎร์และการพิสูจน์สัญชาติ”
      เมื่อวันพุธที่ 28พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2  อาคารกรมการปกครองสำนักบริหารการทะเบียน (คลอง 9)
      อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

                                   611128

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142