ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
6 ธันวาคม 2561
line orange

      นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลประชุมร่วมกับ3 หน่วยงาน
      ที่ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง โดยมีผู้แทนจาก สถาบันบริหารกองทุน
      พลังงาน กรมทรัพยากรธรณี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวแก้วชั้น 2 
      สำนักบริหารการทะเบียน  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

                                   611206

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142