ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
20 ธันวาคม 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลง
      สัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี
      ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวขวัญ (ชั้น 2) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
      (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

                                   611220

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142