ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
21 ธันวาคม 2561
line orange

      นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
      มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง งานทะเบียนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา
      09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขวัญ (ชั้น 2) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา
      จังหวัดปทุมธานี

                                   611221

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142