ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
10 มกราคม 2562
line orange

      นายสัญชัย  เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูลประชุม หารือร่วมกับสำนักงาน
      พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เรื่องแนวทางการให้บริการประชาชนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
     (Government Smart kiosk ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2  อาคารกรม
      การปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                   620110

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142