ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
9 มกราคม 2561
line orange

         นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการทะเบียน
         คณะผู้บริหารสำนักบริหารการทะเบียน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เมื่อวัน
         อังคารที่ 9 มกราคม 2561 โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อจากนั้น
         เป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณห้องโถงหน้าพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  อาคาร
         กรมการปกครอง (คลองเก้า) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


                                                    610109

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142