ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
11 มกราคม 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงนาม
        บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบ
        คอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service)   และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้
        โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการปกครอง   กับ กรมการข้าว โดยมี
        นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน เข้าร่วม
        เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว
        ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร


                                                    610111

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142