ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
11 มกราคม 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง และนางสาวศิริพรบุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
        ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
        ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่าด้วยการ
        ขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนระหว่างกรมการปกครองและกรมวิชาการเกษตร โดยมี
        นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน เข้าร่วม
        เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรม
        และถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น ๒)กรมวิชาการเกษตร


                                                    610111

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142