ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
15 มกราคม 2561
line orange

       นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
       การเลือกตั้งเพื่อขอความร่วมมือจัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่
       15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


                                                    610115

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142