ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
19 กุมภาพันธ์ 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแบบฟอร์ม
        เอกสาร 2 ภาษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รอง
        เลขาธิการ ก.พ.ร. และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
        ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610219

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142