ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
16 กุมภาพันธ์ 2561
line orange

        สำนักบริหารการทะเบียน ให้การต้องรับและชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการทะเบียน
        ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        ในภาครัฐ ในโอกาสการเข้าหารือการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น2
        อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610216

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142