ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
26 กุมภาพันธ์ 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทยครั้งที่ 3/2561 โดยได้พิจารณา
กลั่นกรองคำขอถือสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวทั่วไปรวม 17 รายและพิจารณากลั่นกรองคำขอ
แปลงสัญชาติไทยของคนต่างด้าวทั่วไป รวม 19 ราย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2
อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610226

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142