ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
20 มีนาคม 2561
line orange

        นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service)
และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน  ระหว่าง กรม
การปกครองกับกรมพัฒนาที่ดิน  เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 6
เขตจตุจักร กทม.


                                                    610320

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142