ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
29 มีนาคม 2561
line orange

        นายสิทธิชาติ มงคลชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอแปลงสัญชาติไทย  การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610329

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142