ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
9 เมษายน 2561
line orange

        นายวีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน  เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัดสำนักบริหารทะเบียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ อาคารกรมการปกเครอง (คลอง9)
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610409

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142