ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
19 เมษายน 2561
line orange

        นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลเป็นประธาน  การประชุมหารือ
        การจัดทำระบบเอกสารข้าราชการ 2 ภาษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกับ กองวิชาการ
        แผนงาน กรมการปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สพท.1 ชั้น 5 ณ อาคารกรม
        การปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  และถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น ๒)กรมวิชาการเกษตร


                                                    610419

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142