ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
23 เมษายน 2561
line orange

        นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
        สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
        สำนักบริหารการทะเบียน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ 23 เมษายน 2561 ณ สำนักบริหาร
        การทะเบียน (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610423

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142