ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
27 เมษายน 2561
line orange

       

            นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
            การขอแปลงสัญชาติเป้นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งที่
            6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 ณ อาคารกรมการปกครอง(คลอง9)
            อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610427

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142