ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
2 พฤษภาคม 2561
line orange

               นายวีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง"การบริหาร
               งานทะเบียนและบัตร" และ "หลักกฎหมายที่สำคัญในงานทะเบียนและบัตร"  ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
               นายอำเภอ รุ่นที่ 76 เมื่อวันพุธี่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการ
               ปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


                                                    610502

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142