ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
25 พฤษภาคม 2561
line orange

        นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
        บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
        ณ ห้องประชุมบัวแก้ว  ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง (คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


                                                    610525

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142