ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
25 พฤษภาคม 2561
line orange

       

               นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแบบฟอร์ม
               เอกสารราชการ 2 ภาษา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น2 อาคารกรม
               การปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610525

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142