ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
31 พฤษภาคม 2561
line orange

        นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอ
        แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 22 ราย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี จำนวน 18 ราย และการขอกลับคืน
        สัญชาติไทย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุมบัวขวัญ ชั้น 2 ณ อาคาร
        กรมการปกครอง(คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610531

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142