ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
1 มิถุนายน 2561
line orange

       นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
       คอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2
       ณ อาคารกรมการปกครอง(คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610601

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142