ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
4 มิถุนายน 2561
line orange

       นางญาณี  แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง  ประชุม
      ร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง การใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชน
      แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในปัจจุบันที่ได้รับจากส่วนราชการต้นสังกัด
     เมื่อวันจันทร์ ที่ 4มิถุนายน2561 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ณ อาคารกรมการปกครอง(คลอง9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610604

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142