ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
5 มิถุนายน 2561
line orange

      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิทัลของ
      ทำเนียบรัฐบาล ผ่านแอปพลิเคชั่น CITIZENinfoเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
      ราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรมการปกครอง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
      กระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
      รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวนำเสนอขั้นตอนการบูรณาการฐานข้อูล ประชาชนและการบริการภาครัฐ
      (Linkage Center) พร้อมตัวอย่างคำร้องอิเลคทรอนิคส์ โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบ
      สมาร์ทการ์ด (ลดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน)ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนา
      คุณภาพการบริการ พร้อมเร่งส่วนราชการร่วมปักหมุดครบ 60,000 จุดให้แล้วเสร็จสิ้น มิถุนายน นี้ โดย
      ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการภาครัฐแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ตึกบัญชาการ 1
      ทำเนียบรัฐบาล

                                                    610605

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142