ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
20 มิถุนายน 2561
line orange

      นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูลให้การต้อนรับคณะศึกษางานด้าน
      การทะเบียนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย   วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.
      ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                                    610620

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142