ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
21 มิถุนายน 2561
line orange

      นายวีนัส  สีสุขผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสัมมนา
      ผู้ปฏิบัติศาลเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รุ่นที่ 2 ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาค
      ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ณ  โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพ

                             610621

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142