ภาพกิจกรรมสำนักบริหารการทะเบียน
22 มิถุนายน 2561
line orange

      นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร.  และผู้แทนคณะกรรมการฯ
      เพื่อหารือเกี่ยวกับเตรียมการเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานราชการเข้ากับระบบยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ (Digital
      Authentication ) วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว สำนักบริหารการทะเบียน
      อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

                                             610622

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2791-7142